آخرالزمان آمار بازديد
صفحات اين سايت كلآ 8700662 بار نمايش يافته است . 27 شهریور 90

[ نمايش آمار تفصيلي ]نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 6.329 % (550673)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 4.041 % (351626)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 86.26 % (7505818)
 Opera: OperaOperaOpera 0.175 % (15272)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (19)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.000 % (74)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 2.349 % (204445)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 0.835 % (72735)سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 15.35 % (1336200)
 Linux:LinuxLinuxLinux 2.744 % (238748)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 3.386 % (294609)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (9)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 3.448 % (3)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 1.149 % (1)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 1.149 % (1)
 AIX:AIXAIXAIX 1.149 % (1)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 78.51 % (6831090)آمار متفرقه

 كاربر عضو : 100
 نويسنده فعال : 2
 مطالب و مقالات موجود : 594
 موضوعات فعال : 11
 نظرات و پيشنهادات : 12164
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 136
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 5