تاریخ : دوشنبه، 27 آبان ماه، 1392
موضوع : کلیپ صوتی و تصویری

غرب و آخرالزمان

غرب و آخرالزمانی موضوعی است که در آن به بررسی دیدگاه دنیای غرب در مورد پایان دنیا پرداخته می‌شود که آیا غربیان به پایان دنیا اعتقاد دارند و اگر اعقاد دارند چه اقداماتی در راستای این هدف انجام می‌دهند با بررسی این موضوع دیدگاه شما نسبت به فعالیت هایی که غربیان در حال انجام آن هستند کاملا تغییر پیدا  می‌کند. دانلود این ویدئو را به همه دوستان و موعودیان عزیز پیشنهاد می‌کنیم
غرب آخرالزمان سروستانی موعود

منبع این مقاله : :آخرالزمان
آدرس این مطلب : http://z313.ir/91//دانلود/غرب-و-آخرالزمان/