آخرالزمان آمار بازديد
صفحات اين سايت كلآ 8152396 بار نمايش يافته است . 27 شهریور 90

[ نمايش آمار تفصيلي ]نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 6.660 % (542987)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 3.834 % (312583)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 86.18 % (7026496)
 Opera: OperaOperaOpera 0.180 % (14751)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (15)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.000 % (72)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 2.302 % (187722)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 0.831 % (67770)سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 15.42 % (1257890)
 Linux:LinuxLinuxLinux 1.896 % (154635)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 3.092 % (252109)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (9)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 3.679 % (3)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 1.226 % (1)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 1.226 % (1)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 79.58 % (6487748)آمار متفرقه

 كاربر عضو : 100
 نويسنده فعال : 2
 مطالب و مقالات موجود : 594
 موضوعات فعال : 11
 نظرات و پيشنهادات : 7086
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 136
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 5