آخرالزمان آمار بازديد
صفحات اين سايت كلآ 8201759 بار نمايش يافته است . 27 شهریور 90

[ نمايش آمار تفصيلي ]نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 6.626 % (543487)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 3.817 % (313076)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 86.22 % (7072107)
 Opera: OperaOperaOpera 0.179 % (14757)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (15)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.000 % (72)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 2.298 % (188488)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 0.850 % (69757)سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 15.57 % (1277626)
 Linux:LinuxLinuxLinux 1.937 % (158899)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 3.082 % (252783)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (9)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 3.657 % (3)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 1.219 % (1)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 1.219 % (1)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 79.40 % (6512437)آمار متفرقه

 كاربر عضو : 100
 نويسنده فعال : 2
 مطالب و مقالات موجود : 594
 موضوعات فعال : 11
 نظرات و پيشنهادات : 9283
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 136
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 5