آخرالزمان آمار بازديد
صفحات اين سايت كلآ 8266072 بار نمايش يافته است . 27 شهریور 90

[ نمايش آمار تفصيلي ]نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 6.590 % (544776)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 3.796 % (313857)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 86.29 % (7133234)
 Opera: OperaOperaOpera 0.178 % (14759)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (15)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.000 % (72)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 2.287 % (189081)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 0.850 % (70278)سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 15.78 % (1305098)
 Linux:LinuxLinuxLinux 1.969 % (162763)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 3.073 % (254090)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (9)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 3.629 % (3)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 1.209 % (1)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 1.209 % (1)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 79.16 % (6544107)آمار متفرقه

 كاربر عضو : 100
 نويسنده فعال : 2
 مطالب و مقالات موجود : 594
 موضوعات فعال : 11
 نظرات و پيشنهادات : 10479
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 136
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 5