آخرالزمان آمار بازديد
صفحات اين سايت كلآ 8109853 بار نمايش يافته است . 27 شهریور 90

[ نمايش آمار تفصيلي ]نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 6.688 % (542387)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 3.845 % (311848)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 86.14 % (6986148)
 Opera: OperaOperaOpera 0.181 % (14743)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 9.864 % (8)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.000 % (72)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 2.307 % (187096)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 0.832 % (67551)سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 15.21 % (1234079)
 Linux:LinuxLinuxLinux 1.874 % (152021)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 3.099 % (251404)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (9)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 3.699 % (3)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 1.233 % (1)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 1.233 % (1)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 79.80 % (6472335)آمار متفرقه

 كاربر عضو : 100
 نويسنده فعال : 2
 مطالب و مقالات موجود : 594
 موضوعات فعال : 11
 نظرات و پيشنهادات : 5420
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 136
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 5