آخرالزمان آمار بازديد
صفحات اين سايت كلآ 8474417 بار نمايش يافته است . 27 شهریور 90

[ نمايش آمار تفصيلي ]نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 6.453 % (546880)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 3.727 % (315878)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 86.50 % (7330599)
 Opera: OperaOperaOpera 0.176 % (14956)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (15)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.000 % (72)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 2.293 % (194372)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 0.845 % (71645)سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 15.59 % (1321813)
 Linux:LinuxLinuxLinux 2.299 % (194884)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 3.028 % (256617)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (9)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 3.540 % (3)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 1.180 % (1)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 1.180 % (1)
 AIX:AIXAIXAIX 1.180 % (1)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 79.07 % (6701088)آمار متفرقه

 كاربر عضو : 100
 نويسنده فعال : 2
 مطالب و مقالات موجود : 594
 موضوعات فعال : 11
 نظرات و پيشنهادات : 12150
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 136
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 5