ورود به حتمیّات 3

مروری اجمالی بر حوادث دوساله پیش از ظهور کُبرا

رمضان المبارک (سال دوم) 

 وقوع صیحه آسمانی

 ندای آسمانی و فراخوان عمومی مردم جهان به انقلاب جهانی امام مهدی که همزمان خواهد بود با ورود علنی نیروهای سفیانی به مدینه و شروع به قتل و غارت و تعدی علیه شیعیان و حق طلبان. 

 با اقتدار علمی و فنی زمینه سازان و همچنین فراگیری عمومی رسانه های مختلف در سطح جهان ، رویکرد رسانه یی از مهمترین مقولات جنگهای آخرالزمانی است که از سویی تسلط شیطان بر حواس بشری را گوشزد میکند و از سوی دیگر راه نجات بشریت را در پاکسازی این حواس و ورودیهای قلب انسان برمیشمرد . لذا حجم وسیع اقدامات رسانه یی زمینه سازان و استفاده از همه امکانات دیداری و شنیداری برای رویارویی با دشمنان اسلام و ترویج مهدویت از مهمترین شاخصه های مراحل پیش از ظهور است که با ندای آسمانی که خود فراگیرترین رسانه و نافذ ترین پیامهاست ، حجیت و قطعیت بیشتری می یابد تا دلهای مومن امیدوارتر و کفار و منافقان ناامید و ترسان شوند . 

 

 شوال المکرم (سال دوم) 

 گسترش جنگهای منطقه ای و جهانی 

 این کشتارها در منطقه خاورمیانه و بسیاری از نقاط جهان و عموما به بهانه اسلام ستیزی صورت میگیرد. با دقت در واقعیتهایی که جهان اسلام از صدر تا امروز با آنها مواجه بوده است در می یابیم که مهمترین خاستگاه نفوذ و استقرار دشمنان اسلام خصوصا یهود در بین امت اسلامی، ترویج قرائتهای متعدد از دین و دامن زدن به اختلافات مذهبی بوده است. لذا امروزه نیز دشمنان پرکینه اسلام همچون قرون گذشته در اقدامی متناقض هم قائل به پلورالیسم هستند و هم هرروزه بر اسلام هراسی در بین ملل مختلف مبادرت میکنند و گویا دجال آخرالزمان هدفی جز این ندارد.  

آنچه در این مراحل پایانی ظهور نمود بیشتری دارد همان رویکرد کثیف و مزورانه ای ست که در صدر اسلام و علیه امامان شیعه خصوصا امام علی ، امام حسن و امام حسین علیهم السلام بکار گرفته شد. اگر آن روز بنی امیه ، آل ابی سفیان ، آل مروان ، آل زیاد و حتی بنی العباس حرکت بنی هاشم که اوصیاء به حق و قطعی و منصوص رسول الله بودند را "تندروی"، "خشونت طلبانه" و "مغایر سنت پیامبر" نامیدند، امروز نیز اسلام ناب که ایران عزیز و جمهوری اسلامی مهد و ام القرای آنست را "محور شرارت"، "ضددموکراسی" و "حامی تروریسم" قلمداد نموده و گروه های مرتد و جنایتکاری که دست پرورده خودشان است را مسلمان حقیقی مینامند و در عین حال همانها را نیز در رسانه هایشان احمقهای از دین و دنیا بی خبر و عقب مانده و مستحق استثمار معرفی میکنند تا با این ترفند کثیف و شیطانی همواره امت اسلامی درگیر اختلافات داخلی بین خود یا بین امت و سران خویش باشد تا در فرصت مناسب با شیوه یی مکارانه به داد امت بی امام مسلمین رسیده و هر عنصر بی دین و غربزده یی را به عنوان تنها ناجی مملکتشان تحمیل نمایند. 

 همانطور که گذشت نگرش صحیح جریان خراسانی - خصوصا پس از ظهور شخصیت شعیب بن صالح- نسبت به جنگ نرم و لزوم تقابل رسانه یی با دشمن و استفاده از عمومی سازی روابط در فضای منطقه یی و جهانی، آن روش مزوّرانه جریان سفیانی و حامیان یهودی ش را در دامن زدن به اختلافات مذهبی مسلمین، از تهدیدی حتمی و خطرناک، به فرصتی بزرگ و بی نظیر بدل نموده است و دقیقا عموم مسلمین نه تنها دست از بسیاری اختلافات مذهبی کشیده اند، بلکه در موارد مختلفی همچون جنگهای 33روزه و 22 روزه و همچنین شکستن حصر عزه و حتی در رویارویی با حوادث طبیعی به یاری یکدیگر شتافته اند که ماحصل این هم افزائی ها بیداری بیش از پیش ملل اسلامی است که منجر به ورود به نهائی ترین مراحل پیش از ظهور میگردد . 

 

 ذیقعده الحرام(سال دوم) 

 بروز اختلافات شدید بین خواص امت اسلامی 

 همانطور که پیشتر آمد به نظر میرسد علت اصلی اختلافات پیرامون مسئله مهدویت و گرایش برخی از مردم به مدعیان دروغین امامت و مهدویت و رویگردانی برخی دیگر ، از مدعیان حقیقی عرصه مهدویت است .بی شک هرچه به ظهور نزدیکتر میشویم نقش خواص جامعه اسلامی خصوصا زمینه سازان ظهور مهمتر و حساستر میشود . داشتن افقهای بلند و امیدوارانه، نگرشهای منطقه یی و بلکه جهانی، پایفشاری بر مشترکات دینی و مذهبی و تن دادن به ولایت فقیه به عنوان سیسیتم مدیریتی اسلام از مهمترین لوازم گذار از این مرحله حساس است. البته غفلت و کوتاهی خواص از آنجا که"ظهور انفسی" به سرعت درحال همه گیر شدن است و شخصیتهای اصلی و محوری ظهور رفته رفته شناخته میشوند ، نمیتواند جمعیت قابل توجهی از عوام را منحرف و یا متوقف نماید. لذا سقوط خواص در این مرحله و در آستانه ظهور امری اجتناب ناپذیر و تاسف بار است .  

 

ذیحجه الحرام (سال دوم) 

 برگزاری مناسک حج در فضای سنگین امنیتی  

آخرین حج پیش از ظهور نهایتا به درگیری و کشتار می انجامد . زیرا از یکسو خیل حجّاجی که در اثر روشنگریهای زمینه سازان ظهور خود را مواجه با قیام قریب الوقوع امام مهدی می بینند به سمت حجاز سرازیر میگردد و از سوی دیگر جریان سفیانی و حامیانش برای جلوگیری از نفوذ بیشتر جریانهای خراسانی ، شعیب و یمانی که به هدایت عموم مسلمین به سمت حکومت مهدوی منجر خواهد گشت، راههای ورود به حجاز و امکان تشرف به حج را محدود و ممنوع میسازند. لذا حاضرین در حج از طرفداران هر دو جریان بوده و با توجه به تسلط سفیانی بر مناطق مختلف حجاز و رصد اوضاع ، ایجاد درگیریهای متعدد و خونبار دور از وقوع نخواهد بود .  

مهمترین حادثه این ماه شهادت نفس زکیه از نزدیکترین یاران امام عصر و پیک ایشان به سوی سفیانی است که در 25 ذی الحجة اتفاق می افتد .  

 

محرم الحرام (سال دوم یا موعود) 

 خروج امام مهدی علیه السلام  

آنچه تاکنون بیان گردید شرحی از ظهور موعود بود. اما آخرین مرحله که در لسان روایات "خروج" نامیده شده ، در دهم محرم از مکه مکرمه صورت می پذیرد . شهادت " نفس زکیه" که از حتمیات مُصرحه است حجت را بر قیام مسلحانه حضرت تمام کرده و از آن پس کارزار نهائی امام با کفار و منافقان آغاز میگردد. با فاصله ی کمی از قیام ایشان و با فرو رفتن سپاهیان سفیانی در منطقه بیداء یکی دیگر از حتمیات ظهور محقق میشود. البته همانطور که پیشتر گذشت و بر اساس برخی روایات، ممکن است این قیامِ اول حضرت و شروع آخرین غیبت چند ماهه ی ایشان باشد . الله اعلم 

 لازم به یادآوریست آنچه پیرامون علائم همزمان با حتمیات مطرح گشت بیشتر جنبه سیاسی – اجتماعی دارد و علائم کوچک و بزرگ طبیعی و فرازمینی دیگری نیز در روایات برای دو سال پیش از ظهور نقل گشته که البته یا زمان وقوع مشخصی ندارند و یا در طول این سالها مداوماً بروز میکنند و یا اینکه پس از خروج امام علیه السلام محقق میگردند که مهمترین آنها زلزله های متعدد( خصوصا زلزله شام که البته ممکن است کنایه از سقوط و واژگونی باشد) ، بارش بارانهای سیل آسا و بی نظیر ( 24 باران مشهور) و همچنین خروج دابة الارض ، پدیداری چهره یی در خورشید یا ماه ، درخشش ستاره ی سرخ ، گرانی و قطحی و گرسنگی در بسیاری از مناطق ، مرگهای پنهان و آشکار خصوصا در اثر بیماریهای مسری و ...  

در پایان اذعان میکنیم شیعیان و منتظران راستین در هرصورت و بر اساس مبانی معرفتی خود متعبّد و تسلیم خواست الهی بوده و پرداختن به مباحث نظری و علمی به معنای نپذیرفتن غیر از آنچه تحلیل و تبیین میگردد نخواهد بود .  

 

و السلام  

علی عباد الله الصالحین ب 

یست و پنجم محرم الحرام 1432  

سید مهدی طباطبائی 

 

برگرفته از سایت رایحه ظهور

 

بازديد : 671 بار نمايش يافته است .

کلمات کليدي : :

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]