ورود به حتمیّات 2

مروری اجمالی بر حوادث دوساله پیش از ظهور کُبرا

 

مراحل زمینه سازی ظهور

 برپائی حکومت امام مهدی علیه السلام از نظر راهبردی واجد مراحلی ست که در 5 دهه محقق میگردد که عبارتست از : 

 1 - قیام سیّد قمی اولین مرحله برپائی حکومت جهانی موعود، نهضت اسلامی زمینه سازان ظهور و یاوران ایرانی امام مهدی علیه السلام است که به فرماندهی سیّد قمی به پیروزی رسیده و پس از رحلت ایشان به فرماندهی سید خراسانی آخرین مرحله رشد و کمال خویش که جهان شمولی آن است را همزمان با قیام امام مهدی تجربه میکند تا با برخورداری از اقتدار منطقه یی و اثرگذاری جهانی ، به پشتیبانی از انقلاب نوپای امام عصر علیه السلام اقدام نماید.  

2- ظهور شعیب بن صالح دومین مرحله که از دل تحولات داخلی نهضت زمینه سازان میجوشد ظهور شخصیت استثنائی شعیب بن صالح است که در ضمن یاری رسانی به سیّد خراسانی در رساندن جمهوری اسلامی ایران به قله اقتدار و جهان شمولی ، حلقه واسط نهضت زمینه سازان با قیام امام مهدی علیه السلام خواهد بود و بلافاصله پس از آن نیز به فرماندهی لشکریان امام مهدی منصوب میگردد . "جریان شعیب بن صالح" بزرگترین مروج مهدویت و آماده کننده قلوب جهانیان برای مواجه شایسته جهانیان با حکومت مهدوی است و اراده قوی و اقدامات عدالتخواهانه او بستر توجه به عدالتگستر بزرگ جهانی را بیش از پیش فراهم خواهد نمود . بر اساس معارف شیعی این ترویج مهدویت و گرایش دادن دلهای جهانیان و علی الخصوص مستضعفان به سمت ظهور و قیام جهانی امام مهدی علیه السلام " ظهور انفسی" ، و مقدمه لازم " ظهور آفاقی" قلمداد گردیده است که از سوی دیگر دلهای کفار و منافقان را از ترس و ناامیدی مملو میسازد تا ظهور کبرا وارد مرحله ی دیگر شود.  

3- بستر ورود به حتمیات مرحله سوم که تحت تاثیرات منطقه ای و جهانی انقلاب اسلامی ایرانیان زمینه ساز ظهور محقق میگردد "بیداری ملتها خصوصا ملتهای مسلمان خاورمیانه و شمال آفریقاست" که همزمان با مانور اقتدار زمینه سازان در منطقه و اثبات اثرگذاری ایشان در معادلات جهانی ، به مرحله انقلاب و طاغوت ستیزی رسیده و سران مستکبر خویش را به زیر میکشند . 

 4- حتمیّات چهارمین مرحله که در روایات علائم الظهور به "مرحله حتمیات" مشهور است خود واجد مراحل پی در پی و پیچیده یی است که بسادگی قابل بیان و پیش بینی نیست . اما این حتمیات که به قیام نهائی و ظهور کبرای امام عصر میانجامد شامل اتفاقات مهم و تعیین کننده ی ست که هریک زمینه ساز دیگری بوده و بلافاصله از یکدیگر و در فاصله زمانی دو سال محقق میگردند . حتمیات از مرگ عبدالله آخرین حاکم مقتدر و پابرجای حجاز آغاز گشته و تا قیام علنی و حرکت سپاهیان امام مهدی از مکه مکرمه ادامه می یابد . 

 5- شکست سفیانی و فتح حجاز و عراق پنجمین مرحله از قیام امام مهدی عجل الله فرجه با "خسف بیداء" (3) که از سویی روحیه دشمنان اسلام را شدیدا تضعیف نموده و از سوی دیگر اقبال جهانی به نهضت حضرت و یاری ایشان را در پی خواهد داشت، آغاز میگردد؛ سرزمین حجاز در فاصله کوتاه چند ماهه فتح میگردد و سپاهیان حضرت که با بیداری و پیوستن اقوام و ملل مختلف بالغ بر میلیونها نفر خواهند بود به سمت کوفه مرکز حکومت ایشان به حرکت در می آید و پس از کارزاریهای شدید با بقایای سفیانی و دیگر گروه های منحرف سیاسی- اعتقادی ، عراق نیز فتح و شهر کوفه به عنوان مرکز خلافت حضرت معین میگردد.  

6- مرگ سفیانی و فتح قدس لشکریان سفیانی که پس از فتح عراق و استقرار حکومت حضرت در کوفه ، به مرکز خویش (شام) عقب نشینی کرده اند به جنگی بزرگ علیه ایشان مبادرت مینمایند که به شکست نهائی شان ختم گشته و قدس شریف آزاد میگردد . ان شا الله تعالی  

7- نزول عیسی علیه السلام 

 8- فتح غرب و شرق و ایجاد حکومت جهانی 

 تقویم حتمیّات

 پس از مقدمات مذکوره و اشاره اجمالی به مراحل مختلف زمینه سازی ظهور به بررسی دقیقتر مقوله حتمیات و بازه زمانی وقوع آنها میپردازیم . حتمیّات ظهور بنابر نظر برخی محققان در پنج امر "خروج سفیانی"،"خروج یمانی" ، "صیحه" ، "خسف" و "قتل نفس زکیه" منحصر است اما با توجه به برخی روایات که خروج سیّد حسنی (سید خراسانی) و همچنین مرگ عبدالله را از حتمیات شمرده اند باید اذعان نمود انحصار حتمیّات ظهور در امور پنجگانه، علیرغم برخی روایات مُصرحه بعید به نظر میرسد؛ یا باید تعداد بیشتری از امور را حتمی الوقوع بدانیم یا اینکه از تقسیم بندی علائم الظهور به حتمی و غیر حتمی، (خصوصا اکنون که به اذعان همه محققان مهدویت و مشاهدات عینی، همه نشانه های غیر اصلی واقع گردیده و صرفا علائم اصلی و پایانی باقیمانده است) ، صرفنظر نمائیم و تقسیمبندی نشانه های ظهور به "زمینه سازی های عمومی" و "زمینه سازیهای خاص" مناسبتر باشد.  

مرگ عبدالله آخرین حاکم حجاز که تشخیص قطعیت و تضمین آن نیز به سختی ممکن است، نقطه عطف " زمینه سازی های عمومی" و "زمینه سازی های خاص" و به عبارتی شروع مرحله حتمیات است که خود مملو از حوادث و مراحل مختلفی است . بر این اساس ترتیب زمانی وقوع اتفاقات مرحله حتمیات بدین قرارست :  

 

رمضان المبارک (سال اول) 

وقوع آتش سوزی یا پدیداری آتش یا نور بزرگی در شرق حجاز یا یمن . 

اگرچه محققین زیادی در این باره تحلیلهای فراوانی ارائه داده اند اما به نظر میرسد وقوع این پدیده (طارق) فرازمینی و عجیب در رمضان پیش از ظهور( 4 ماه قبل از ظهور ) باشد. زیرا در روایات مختلفی به عنوان یکی از اعجازات پایانی برای هدایت مردم به سوی امام مهدی علیه السلام قلمداد گردیده و دستوراتی برای مواجه با آن به شیعیان داده شده است ولی از آن جهت که در برخی روایات به عنوان مقدمه آغاز تحولات سیاسی حجاز شمرده شده نباید از نظر دور بماند. نشانه خارق العاده ی دیگری که برای این ماه بیان گشته گرفتن خورشید و ماه به فاصله یی اندک در غیر زمان طبیعی خودشان است که بعید نیست این نشانه نیز در رمضان المبارک آخر و همراه با صیحه آسمانی باشد . 

 

 شوال المکرم(سال اول)  

ظهور سفیانی و معرفی او به عنوان میانجی دول و ملل اسلامی و منجی منطقه.  

این حرکت که اصالتا رسانه یی و به منظور آماده سازی زمینه های قیام نهائی اوست نُه ماه به طول خواهد انجامید . سفیانی که خود به عنوان پرچمدار جریانی با همین نام برگزیده میگردد فردی به ظاهر مسلمان و در واقع به دور از همه تعالیم اسلامی است . اما عظمت و حساسیت این جایگاه او را در این 9 ماه و حتی ماههای بعد با تزلزل و تردید روبرو میسازد که همین امر شائبه ی اصلاحگری او را در بین برخی ملل مسلمان تقویت مینماید . اما او همواره در این نه ماه از سویی با سران یهود و دشمنان اصلی زمینه سازان ظهور به گفتگو و هم پیمانی دست میزند و از سوی دیگر در حرکتی متناقض به داعیه داری از حقوق مسلمین و اتحاد ملل مسلمان تظاهر مینماید. 

 

 ذیحجه الحرام (سال اول)  

قتل پنهانی عبدالله آخرین حاکم حجاز 

 مرگ مشکوک آخرین خلیفه حجاز در ذیحجة الحرام یک یا دو سال قبل از ظهور، تا آخرین روزهای پیش از ظهور نیز در هاله یی از ابهام و مخفی نگهداشته میشود تا کانون رویاروئی جریان سفیانی دچار از هم گسیختگی نشود . بنابر روایات مختلفی که در این باره وارد گشته "عبدالله" آخرین خلیفه ی حجازیست که بر زمامداری او اتفاق وجود دارد. او توسط گماشته خویش که احتمالا نزدیکترین فرد برای جانشینی اوست و سالیانی چند مورد ظلم عبدالله قرار گرفته است به قتل میرسد اما از آنجا که حکومت حجاز در اثر اختلافات داخلی در سستی و افول قرار دارد اعلام مرگ او به جنگ داخلی و از هم پاشیدن زودهنگام دستگاه حاکمه خواهد انجامید. لذا مرگ عبدالله توسط گماشته او پنهان نگه داشته میشود تا تدابیر چندساله برای مهار قیام امام مهدی علیه السلام، جلوگیری از نفوذ بیش از پیش جریان خراسانی در منطقه و همچنین پیروزی نهائی یمانی ، بی اثر باقی نماند اما هرچه باشد این مهمترین فراز تاریخ و ورود به حتمیات ظهور کبراست . (4)  

با اشاره به این مطلب مهم که هرچه مراحل ظهور نهائی تر و علنی تر میگردد جریان سفیانی و حامیان یهودی ش -که در سالیان متمادی بر منطقه و کشورهای اسلامی استیلا داشته اند- پیش از آنکه امکان تدبیر و برنامه ریزیهای بلند مدت و ثمربخش را داشته باشند ، از ترس خروج قریب الوقوع امام مهدی علیه السلام ناچار به سرعت عمل هستند که این خود موجب دو برخورد متناقض از سوی آنها میگردد : اول شبیه سازیهای متعدد از انقلاب مهدوی که عموما توسط رسانه ها و افراد سقوط کرده از ایمان و مسیر حق و از طریق تاسیس و تبلیغ گروه های منحرف اعتقادی با شعارهای به ظاهر اسلامی و مهدوی صورت میگیرد تا مشتاقان و منتظران بیشتری را در ورطه ناامیدی و گمراهی بکشانند . دوم رویاروئی پنهان و آشکار با جریان اصلی مهدویت است که توسط "سید خراسانی"، "شعیب بن صالح" و "یمانی" تبلیغ و عملیاتی میگردد . 

 باید توجه داشت که قتل حاکم حجاز در بازه زمانی خاصی که مرتبط با مراحل پیش و پس از ورود به حتمیات است میتواند کاملا برنامه ریزی شده و بسان شمشیری دو لبه باشد تا هم ابتکار عمل در حساسترین مراحل ظهور در دستشان باشد و هم در ضمن ایجاد آمادگی برای قیام نهائی سفیانی و تسلط بر منطقه، بستر نفوذ بیشتر و تسلط کامل سفیانی بر حجاز به جهت رویاروئی مستقیم با قیام قریب الوقوع امام مهدی علیه السلام را نیز فراهم آورند. لذا بدیهی ست جانشین یا جانشینان احتمالی عبدالله مقتول، صراحتا رویکردی کاملا ضد مهدوی داشته و زمینه ساز اصلی و نهائی خروج سفیانی باشند.  

 

صفرالمظفر(سال اول) 

 شروع جنگهای فراگیر و بسیار شدید و هولناک منطقه ای و جهانی 

 این جنگها با شوریدن ملل عربی بر سردمداران مستکبرشان آغاز میگردد و حامیان جریان سفیانی برای مهار منطقه و جلوگیری از نفوذ جریان حامی ظهور(خراسانی ، شعیب و یمانی ) مستقیما وارد عمل میشوند . مهمترین قیام در بین شورشهای فراگیر ملل عربی قیام مردم مصر است که به جهات مختلفی حائز اهمیت است. منجمله تهدید مستقیم جریان سفیانی که در شامات مستقر است . زیرا با پیروزی مصریان ، حلقه محاصره مرکز هدایت این جریان که از سوی هواداران جریان خراسانی و هواداران یمانی، تحت فشار سیاسی و حصر جغرافیائی قرار گرفته تنگتر خواهد شد و نهایتا امکان خروج و قیام نهائی سفیانی مُلغی یا از پیش شکست خورده خواهد بود. لذا دخالت پشتیبانان غربی سفیانی برای فیصله دادن به غائله مصر و حتی دیگر ممالک اسلامی متشنج ،اجتناب ناپذیر و تنها راه نجات جریان و قیام سفیانی ست . البته باید توجه داشت فراگیر شدن نا آرامیها همانطور که از یکسو عرصه را بر جریان سفیانی تنگ میکند از سوی دیگر فرصت مناسب برای قیام نهائی و تسلط یکباره بر منطقه را نیز در اختیار او میگذارد. لذا به نظر میرسد راهبرد اصلی جریان سفیانی و حامیان یهودی او در این مرحله دامن زدن به اختلافات و تشنجات و نفوذ هواداران خویش در بین صفوف مردم مسلمان است تا مردم مسلمان منطقه پس از ناامیدی از استقرار حکومتهای اسلامی دلخواهشان به شخصیت مشکل گشا و مقتدر سفیانی که برای سامان دادن به اوضاع منطقه قیام خواهد نمود، تن دهند. 

 مرحله شورشها یکسال به طول خواهد انجامید و مصادف با ظهور چند شخصیت و پرچم ، در طرفداری یا تقابل با قیام جهانی مهدی موعود است . مهمترین این شخصیتها عبارتند از : خراسانی، یمانی، شعیب، سفیانی، مغربی، عبدالله، اصهب، ابقع، سید حسنی(عراق)، عوف سلمی یا جریان وابسته به او، قیس، کِندِه و همچنین پرچمهای زرد، سرخ و سیاه  

 

رجب المرجب (سال اول)  

خروج همزمان سفیانی ، خراسانی و یمانی 

 همانطور که در مطالب پیشین و برخی فرازهای این نوشتار گذشت، سید خراسانی فراتر از یک فرد مشخص ، جریانی عقیدتی- سیاسی است که در سالیان طولانیِ زمینه سازی برای ظهور ، به ترویج و تبیین مبانی معرفتی نهضت خویش همت گمارده است و دقیقا با شروع حتمیات و درحالیکه در اوج اقتدار سیاسی، امنیتی و نظامی قرار دارد همه تحولات منطقه را مدیریت و به سمت تحقق ظهور امام مهدی علیه السلام هدایت میکند.  

سید خراسانی که در نیل به اهدافش از اراده قوی و مجاهدتهای بی نظیر فرمانده سپاهیان خود شعیب بن صالح نیز بهره مند است قطب اصلی تقابل با استکبار و جریان مولد و حامی سفیانی است و بر همین اساس شعار اولیه و هدف ابتدائی خروج سفیانی شکست خراسانی خواهد بود. لذا همزمانی این دو قیام و سرعت عمل هر دو جریان امری بدیهی و حتمی است . در این بین یمانی که از موقعیت ممتاز اعتقادی، سیاسی و منطقه ای برخوردارست و بواسطه علل و عواملی به عنوان جریانی مستقل و قدرتمند شناخته نشده است در این موقعیت حساس و با دو هدف اصلی وارد کارزار خواهد شد . هدف اول که برآمده از موقعیت منطقه ای اوست یاری خراسانی است . زیرا شعار اصلی سفیانی بر اساس ایجاد اختلافات مذهبی است . زیرا سید خراسانی صاحب پرچمی شیعی و غیر عربی است و این مسئله ممکن است ملل مسلمان ِ بپاخاسته را با تردید مواجه نماید . لذا ورود یمانی به این کارزار با توجه به موقعیت ممتاز عربی- منطقه ای، پیروزی خراسانی بر سفیانی را تضمین خواهد نمود و هدف دوم نیز که برآمده از عدم جریان سازی او در سالیان متمادی حضورش در منطقه که به بکر ماندن ویژگیهای عقیدتی او انجامیده است، دعوت ملل اسلامی منطقه به سوی قیام امام مهدی علیه السلام است. البته همزمان با این سه خروج، قیام علنی یاران خاص امام مهدی نیز آغاز میگردد . زیرا پس از خروج سفیانی غیبت کبرا به پایان رسیده و آخرین غیبت کوتاه حضرت (5) شروع میگردد. لذا در این چند ماه اگرچه انقلاب حضرت آغاز گردیده اما وجود مبارکشان از نظرها مخفی و در تدابیر شدید امنیتی قرار دارند. بنابراین منویات ایشان توسط خاصان و مرتبطین ایشان که بعضا از 313 یار موعود و اکثرا در بین ایرانیان زمینه ساز ظهور هستند، منتشر و عملیاتی میگردد که این فرایند باعث ظهور یاوران و مدعیان دروغین امامت نیز میگردد که به اختلافات درونی شیعیان و مدعیان یاوری حکومت مهدوی دامن خواهد زد . لذا سید خراسانی همزمان با ورود به عرصه نبرد با سفیانی مشغول دفع برخی فتنه های داخلی که احتمالا حول محور مباحث مهدویت شکل خواهد گرفت میباشد.  

بی شک همزمانی این سه خروج و سرعت عمل آنها تحت تاثیر شرایط بحرانی و پیچیده منطقه است که غفلت و تسویف ، میدان را به رقیب واگذار خواهد نمود .باید توجه داشت بنابر احتمالات خاصی که از روایات شریفه در این جدول زمانبندی وجود دارد ممکن است خروج سفیانی در رجب دوم صورت گیرد که با آخرین غیبت حضرت و حکومت پانزده ماهه سفیانی که نه ماه مخفیانه و شش ماه علنی خواهد بود نیز بی ارتباط نیست. الله اعلم 

 

بازديد : 897 بار نمايش يافته است .

کلمات کليدي : :

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]