امتيازات

نامشرحامتيازات
نوشتن وبلاگ نوشتن مطلب در وبلاگ 5
ارائه نظر در مورد وبلاگها ارسال نظرات براي مطالب وبلاگهاي کاربران 5
معرفي سايت به دوستان ارسال لينک براي سايت و پيشنهاد اين سايت به دوستان 5
ارسال مطلب به سايتاخبار ارسالي توسط کاربر که مدير تائيد نموده است 20
نظر در مورد مطالب سايت ارسال نظر براي اخبار 5
مطالب ارسالي به دوستان ارسال اخبار سايت توسط کاربر براي ديگران 5
امتياز دهي به مطالب سايتراي به اخبار 5
دفعات مشاركت كاربر در نظرسنجي ها راي در نظرسنجي هاي سايت 5
ارائه نظر در مورد نظرسنجي ها نظرات ارسالي براي تمامي نظرسنجي هاي فعلي و قديمي سايت 5
ارسال مطلب به انجمنها ارسال مطلب جديد در انجمن ها 15
ارسال جوابيه در انجمنها پاسخ به مطالب انجمن ها 5
ارائه نظر در مورد نقدنامه ها ارسال نظرات براي بخش نقدنامه 5
بازديد صفحات رفتن به صفحات مختلف اين سايت 3
بازديد يك لينك پيشهاد و رفتن به سايت هاي معرفي شده در بخش آدرس سايت ها 3
راي به لينكها راي به سايت هاي بخش آدرس سايت ها 5
نظر در مورد لينك ها ارسال نظر براي لينک هاي موجود در آدرس سايت ها 5
دريافت يك فايل دريافت و دانلود فايل از سايت 5
راي به فايلهاي موجود سايت راي به فايل هاي بخش دريافت فايل 5
نظر در مورد فايلهاي موجود سايت ارسال نظرات در بخش دريافت فايل 5
پيغام همگاني ارسال پيغام همگاني در سايت 5
كليك روي بنرهاي تبليغاتي کليک بر روي هر يک از تبليغات موجود در سايت 5
ارسال دعوتنامه معرفی سایت به دیگران برای ثبت نام در سایت 30