تاریخ : سه شنبه، 4 آذر ماه، 1393
موضوع :

عصر سوءِ تفاهم و بلاهت انسان

عصر سوء تفاهم و بلاهت انسان عنوانی است که بسیار شبیه به زندگی انسان های این زمانه می باشد روزگاری که غرق امور دنیا شده و به رنگ و آب این دنیا سرگرم شده ایم گویا منزل همه ما در این وادی است و قصد رفتن نداریم . سخنان استاد شفیعی با این موضوع که به صورت یک برنامه تلوزیونی برای همه عزیزان موعودی تهیه شده است ...

 

دانلود : فایل تصویری عصر سوء تفاهم و بلاهت انسان
استاد شفیعی سروستانی دانلود سخنرانی عصر سوء تفاهم و بلاهت انسان آخرالزمان

منبع این مقاله : :آخرالزمان
آدرس این مطلب : http://z313.ir/388//دانلود/عصر-سوءِ-تفاهم-و-بلاهت-انسان/