آخرالزمان

سالروز حماسه عظيم 9 دي ما را برآن داشت تا در كيفيت و چرايي اين رخداد عظيم تامل كنيم و اين شاهكار عظيم شيعي را از زاويه اي ديگر مورد بررسي قرار دهيم. خصوصيات و وي‍ژگيهاي مهمي در اين حركت بزرگ وجود دارد كه كمتر مي توان آن را در سراسر تاريخ تشيع  بلكه در سراسر تاريخ بشريت پيدا كرد ، يكپارچگي و وحدت كم نظير ، بصيرت و روشن بيني ناب ، حضور همه اقشار ، رسوايي نفاق و .... كه از خصوصيات معقول و منقول جامعه مهدويست ، مي توان گفت 9 دي جلوه اي روح نواز از دنياي زيباي پس از ظهور بود ، جلوه اي كه تحققش نزديك بودن صبح زيباي جامعه مهدوي را بشارت مي داد


 

اندك تاملي در ابعاد مختلف و نحوه وقوع حركت ماندگار مردمي در 9 دي سال 88 بروشني نشان مي دهد كه اوصاف بسيار مهم و ارزشمندي در بستر اين رويداد كم نظير واقع شده و خودنمايي مي كند ، اوصافي كه بنا بر روايات شريف بصورت اتم و كامل در زمان حكومت آخرين حجت حق بر روي زمين محقق شده و براي هميشه در جامعه جريان خواهد داشت ، در اين مجال كوتاه در نظر داريم تا برخي از اين ويژگيها را بصورت خلاصه مورد اشاره قرار دهيم.

1- عشق به ولايت و تجلي آن در جامعه

حماسه 9 دي بصورت كامل نشانگر عشق به ولايت و رهبري جامعه بود ، در جاي جاي ايران اسلامي و در بين تمام اقشار ، حتي اقشاري كه ارق مذهبي چنداني نداشتند ، به خوبي مي شد در آن روز عظيم عمق محبت و ارادت را به ساحت ولايت مشاهده كرد خصوصيت بسيار مهمي كه به صورت كامل در زمان حكومت امام عصر(عج) نمود خواهد يافت.

آخرالزمان

آخرالزمان

و همچنانكه مي دانيم عشق به ولايت از خصوصيات بارز جامعه مهدويست ، جامعه اي كه در آن ولايت و رهبري جامعه مانند نگين انگشتري در ميان گرفته مي شود.

2- رسوايي جريان نفاق و تضعيف آن

آخرالزمان

يكي ديگر از وي‍ژگيهاي برجسته حماسه 9 دي ، رسوايي كامل جريان نفاق بود تا جايي كه اين جريان مرموز و نيمه آشكار كه تا قبل از حماسه 9 دي با آميختن حق و باطل و سردست گرفتن نمادهاي ديني و تلاش براي اجراي كاريكاتورگونه وقايع انقلابي ، نقابي بر چهره داشت ، پس از جنايت بزرگ عاشوراي 88 و با خروش عظيم مردمي در 9 دي بطور كامل رسوا شد و به ميزان قابل توجهي از مقبوليت و پايگاه اجتماعي خود را از دست داد و ديگر مجال و آبرويي براي چنگ زدن به مظاهر ديني نيافت ، بنا بر روايات شريف ضعف كامل جريان نفاق يكي از وي‍ژگيهاي بارز حكومت مهدويست ، بطوري كه در آن جامعه نوراني جريان نفاق علي رغم وجود و حضور ، به علت بصيرت و يكپارچگي و حضور مردمي مجالي براي قدرت گرفتن ندارد.

3- وحدت و يكپارچگي مردم

يكي ديگر از وي‍ژگيهاي بارز حماسه 9 دي ، وحدت و يكپارچگي عظيم مردمي بود ، همه مردم از هر طيف و طايفه و مسلك و گروهي فارغ از هرگونه گرايش سياسي با انگيزه دفاع از دين و ولايت و مقدسات به صحنه آمده بودند تا تابلويي حيرت انگيز از وحدت و حضور براي هميشه ترسيم شود و تا بار ديگر و اين بار در كوران فتنه اي بزرگ درخواست و پيام امام عصر(عج) عملي گردد :

(ولو ان اشياعنا، وفقهم الله لطاعته، علي اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم، لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا، علي حق المعرفة وصدقها منهم بنا، فما يحبسنا عنهم الا ما يتصل بنا مما نکرهه ولا نؤثره منهم، والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوکيل وصلواته علي سيدنا البشير النذير محمد وآله الطاهرين وسلم).(1)

اگر شيعيان ما - که خداوند توفيق طاعتشان بخشد - با دلهايي متحد ويکپارچه، به پيماني که با ما دارند وفا مي کردند، هرگز ميمنت وفيض ملاقات ما از آنان به تأخير نمي افتاد وبه زودي، سعادت ديدار ما با معرفتي کامل وشناختي راستين، نصيبشان مي گرديد.

4- بصيرت عميق توده هاي مردمي

آخرالزمان

تحليل دقيق و عميق مردمي در جريان حماسه 9 دي يكي ديگر از ابعاد درخشان آن است ، مردم بدون هراس و بدون هرگونه مسامحه  بر مركز اصلي فتنه ها دست گذاشتند و با صداي هماهنگ و رسا حقايق را فرياد زدند ، بصيرت نابي كه بسياري از خواص بي بصيرت و كم بصيرت در طول فتنه 88 از آن بي بهره بودند و البته اين بصيرت عميق مردمي يكي از ويژگيهاي برجسته دنياي پس از ظهور و جامعه مبارك مهدويست ، بصيرت نافذي كه به فتنه ها و توطئه هاي جريان نفاق مجال جولان نخواهد داد.

آخرالزمان

 

5- عشق به مظاهر ديني و پاسداشت آنها

يكي ديگر نمودهاي آشكار حماسه 9 دي عشق اقشار مردمي به مظاهر ديني بود ، هتك حرمت عاشوراي 88 ، آتش گرفتن پرچم هاي عزاداري ، حمله به مساجد و ... آتش غيرت مردم مسلمان را شعله ور ساخت و آنها را به نشانه اعتراض به خيابانها كشاند ، غافلاني كه صرف حضور و بروز برخي بدحجابيها در جامعه فاتحه ارزشها و مقدسات را خوانده بودند با مشاهده تلاطم عشق مردمي به مقدسات و وجود نازنين اباعبدالله الحسين(ع) و انقلاب اسلامي به عمق اشتباه خود پي بردند.

تعظيم و پاسداست شعائر ديني  و حرمت و جايگاه رفيع آنها يكي ديگر از صفات جامعه مهدوي و دوران مبارك پس از ظهور است.

6- رسوايي خواص بي بصيرت و تحميلگر

آخرالزمان

يكي ديگر از صفات برجسته و اصلي حماسه 9 دي  رسوايي خواص بي بصيرت و تحميلگر بود ، خواصي كه در طول فتنه 88 علي رغم داعيه دفاع از دين و هتك حرمت مقدسات ، زبان در كام گرفته و به گوشه اي خزيده بودند ، با حضور عظيم مردمي در صحنه اعتراض خشمگينانه و غيرتمندانه خود رسوا و بي آبرو شدند ،  شعارها ، پارچه نوشته ها ، پلاكاردها و دست نوشته هاي بي شماري در سراسر كشور ، سران فتنه و نفاق را نشانه رفته و مرگ آنها را خواستار شده بود ، اين شعارها خواست مردمي بود كه به صورت يكپارچه و هماهنگ دادگاه بزرگي براي مجازات خواص بي بصيرت ، عاملان و آمران فتنه و خواص بي بصيرت برگزار كردند.

آخرالزمان

آخرالزمان

يكي ديگر از صفات جامعه نوراني مهدوي تضعيف و بلكه نابودي جايگاه خواص بي بصيرت و تحميلگر است كه در سايه تضعيف آنها ياران صديق ولايت تثبيت شده و محبوب خواهند بود.

7- مرزبندي آشكار حق و باطل

يكي ديگر از صفات حماسه 9 دي ، آشكار شدن حق و باطل و مرزبندي مشخص بين آنها بود ، آشكار شدن باطن پليد جريان نفاق در هتك حرمت مقدسات كمك بسياري به اين آشكار شدن و مرزبندي كرد و در سايه اين شفافيت و مرزبندي بود كه حركت بزرگ مردمي شكل گرفت

آخرالزمان

8- رابطه مستقيم ولي با مردم

يكي ديگر از اثرات و صفات حماسه 9 دي آشكار شدن رابطه مستقيم امام و امت بود ، از ابتداي اسلام ، هميشه گروهي كه نزديك ترين افراد به امام بودند ، تلاش داشتند تا گروه سومي تشكيل دهند با نام خواص تا رابطه امام و امت از مجرا و تحت نظارت آنها شكل گيرد اما اين گروه بخصوص زماني كه دنياگرايي در آنها شدت مي گرفت عملاً به سدي در رابطه امام و امت تبديل مي گرديد ، يكي از اثرات و ويژگيهاي حركت بزرگ 9 دي ، برداشته شدن اين سد و ارتباط مستقيم امام و امت بدون حضور هرگونه خواصي بود ، صفت بارزي كه در دوران حكومت مهدوي نيز جلوه گر خواهد شد ، از سويي مردم به آنچنان رشد و عقلانيت و نورانيتي دست خواهند يافت كه براي درك امام نياز به هيچ واسطه اي نداشته باشند و از سويي ديگر اطرافيان امام و خواص جامعه آنچنان نورانيتي پيدا خواهند كرد كه عملاً ذوب در امام بوده و در رابطه مستقيم حجت حق و مردم حجابي ايجاد نخواهند كرد.

آخرالزمان

آخرالزمان

با نگاهي به  وي‍ژگيها و حقايق مذكور كه در برهه اي از زماني حساس و در كوران فتنه اي بزرگ از بزرگترين جامعه شيعي جهان نمود يافت و به روشني صفات روشن جامعه مهدوي را به نمايش گذاشت بخوبي مي توان درك كرد كه جامعه ما اينك تا چه اندازه به جامعه موعود نزديك شده و چه پتانسيل عظيمي براي تبديل قريب الوقوع آن وجود دارد. ان شاالله اين گوهر ناب در كوران آخرين فتنه اين قابليت مبارك را جلوه گر خواهد ساخت.

............

- به یقین فتنه 88 را باید گناه نابخشودنی جریان نفاق و برخی خواص دنیاطلب در برهه ای تاریخی و حساس از کشور دانست که ضربات جبران ناپذیری بر نظام اسلامی تحمیل کرد ، حال باید دید چگونه مسئولان امر در برابر این گناه نابخشودنی به وظیفه خود عمل خواهند کرد. اما قدر مسلم این است که اگر مجرمان به سزای اعمال ننگین خود نرسند در آینده باید منتظر تکرار این وقایع تلخ بود.

آخرالزمان


حماسه 9 دی فتنه 88

کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

مرتبط باموضوع :

 چه کنیم تا وجود امام زمان‌(عج) را در زندگی خود حس کنیم؟  [ چهارشنبه، 23 بهمن ماه، 1392 ] 928 مشاهده
 دلنوشته انتظار  [ جمعه، 11 بهمن ماه، 1392 ] 1148 مشاهده
 از مهدي باوري تا مهدي ياوري  [ سه شنبه، 26 آذر ماه، 1392 ] 1811 مشاهده
 نگاهی به موضوع امام مهدی در كلام اهل بيت (ع)  [ چهارشنبه، 18 آذر ماه، 1394 ] 628 مشاهده
 زندگی بهاری با یاد امام زمان (عج)  [ چهارشنبه، 28 اسفند ماه، 1392 ] 1237 مشاهده

نام شما: محمد
ایمیل شما: MOHAMAD.BIR75@YAHOO.COM

در مورخه : يكشنبه، 8 دي ماه، 1392 (IP آدرس : )

4 سال شده از فتنه میگزه هر ساال راهپیمایی چرا عاملا این کارو مجازات نمیکنند؟؟؟

احمدی نژاد

کروبی

موسوی

هر 3 تای این ها رو ببرن دادگاه تکلیفشون رو مشخص کنن........

یکیشون هیزم اورده ...یکیشون نفت ریخته ....یکیشون اتیش زده.....

پای هر ستاشون گیره........

جوابیه ها

نام شما: آرش
ایمیل شما: z313u@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 9 دي ماه، 1392 (IP آدرس : )

با سلام خدمت شما دوست عزیز

منم نمیدونم چه مصلحت های بزرگتری بوده که این کار انجام نشده، ولی بنظر من این آتیشی بوده که از بیرون برپاشده بود و در نهایت با بصیرت مردم خاموش شد، ولی اگه مجازات اعدام بلافاصله برای عاملینش در نظر گرفته میشد بازخورد بدی در جامعه داشت و اینطوری ما کاری رو کرده بودیم که غربی ها و دشمنان دوست داشتند بکنیم، پس بهتره گاهی متفاوت عمل کرد، چون حماسه 9 دی  باعث عظمت گرفتن نظام جمهوری اسلامی شد و میتوان هر سال روی آن و عاملین آن مانور داد چرا باید عاملان رو کشت و به ماجرا پایان داد!

جوابیه ها

نام شما: محمد
ایمیل شما: MOHAMAD.BIR75@YAHOO.COM

در مورخه : دوشنبه، 9 دي ماه، 1392 (IP آدرس : )

شما درست میگید ولی 4 سال شده از این ماجرا میگزه شاید اونا هم حرفی داشته باشن......یاشاید اگر این پرونده بره دادگاه اسم کسایی میاد روی میز که مردم فکرش هم  نمیکردن....این اتیش  از بیرون برپا شده ولی کسایی توی کشور هم ی نخاله گریی در اوردن ..... این پرونده اگر بره دادگاه اسم خیلی ها از کنار اسم موسوی کروبی احمدی نژاد بیرون میاد...

جوابیه ها

نام شما: آرش
ایمیل شما: z313u@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 9 دي ماه، 1392توسط
(مشخصات کاربر arash313 | ارسال پیغام شخصی) (IP آدرس : )

زمان همه چیز رو روشن خواهد کرد، اگه گاهی به مردم اجازه داده بشه که خودشون عوامل فتنه رو در طول زمان و با روشن شدن ماهیتشون بشناسن بهتره تا بیای معرفیشون کنی، همینجور که در این چند سال بعد فتنه 88 بعضی ها سقوط کردن

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما (ضروری): 
ایمیل شما (ضروری): 
نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

امتیاز دهی به مطلب

انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت


اشتراک گذاري مطلب